Deportes

2- Organización de Deportes Europeo para Sordos

"MÁS ALLÁ DE DEPORTE EUROPEO"

EDSO

EDSO - Secretaria: Juha-Matti Aaltonen

Läntinen pitkäkatu 21-23D, 4krs.

20100 Turku - Finlandia

Fax: +358 22 33 56 13

Contacto: 

www.edso.eu

 

Federaciones están afiliadas a EDSO: www.edso.eu/links/countries.php

 

Ver: Calendario de eventos

DCL - Deaf champions league football

Sordos de fútbol Liga de Campeones (Europea)

www.dcl-football.com

Email:

Sordos Deportes Mag

www.deafsportsmag.com